Mapa míst

středa 30. prosince 2015

Invalidovna

"Z velkorysého projektu se postavila pouhá devítina"

Nedostatek financí nedovolil stavbu celého komplexu

Stavba Invalidovny je nejstarší dochovanou stavbou katastru pražské čtvrti Karlín. Podnět k vybudování dal hrabě Petr Strozzi, který veškeré své jmění věnoval v roce 1664 válečným invalidům. Smrtí jeho manželky v roce 1714 se začaly připravovat plány objektu, jehož vzorem byla stavba Invalidovny v Paříži. Autorem projektu byl Kilián Ignác Dienzenhofer, samotná stavba pak probíhala v letech 1731 - 1737.

Srovnání projektu a části, která byla zrealizována (zdroj: www.jarmik.pise.cz )
Bohužel záměr postavit takový velkolepý objekt byla utopie. Postavena byla pouhá devítina, a pokud by měla být Invalidovna postavena celá, tak bylo potřeba ještě přes milión zlatých a stavělo by se ještě dalších 40 let. Původní projekt počítal s plochou podobnou čtverci o délce strany 300 metrů. Síť křížových chodeb rozdělovala areál na devět dílů, z nichž prostřední tři tvořily centrální dvůr s kostelem.

Pohled od Sokolovské ulice
Invalidovna vznikla jako útulek pro válečné vysloužilce, aby neskončili ve starobincích nebo na žebrotě. Uvnitř byl uzavřený svět, kde vládla přísná vojenská disciplína a pracovní kázeň. V prvních letech své existence, pod správou pražské arcibiskupa, ubytovala 200 invalidů. Roku 1750 byla předána do péče "státní komise invalidní". V letech 1814 - 1874 patřila do správy státních statků. V roce 1874 zde žilo zhruba 1400 osob.

Stav budov při pohledu z nádvoří
Od roku 1925 začalo fungovat v části areálu vojenské muzeum. Váleční invalidové byli v roce 1935 definitivně přestěhováni do nově zřízené invalidovny v Hořicích v Podkrkonoší. Od konce druhé světové války zde sídlí Vojenský historický archiv a Správní archiv Ministerstva vnitra.

Chodby, na zdech je i dnes vidět kam až sahala voda v roce 2002
V roce 2002 však budovy Invalidovny zasáhla velká povodeň, která pustošila velkou část republiky. Způsobila velké škody, nejen na samotné stavbě, ale i na archivních materiálech, které zde byly uskladněné. V roce 2009 při rekonstrukci bylo obnoveno zchátralé průčelí a část střechy. Nic jiného se ale nezměnilo, budova dál chátrá a čeká na nové využití. Archiv, který zde má svá sbírky se postupně stěhuje a budova Invalidovny zůstane nejspíše prázdná.

Jedna z místností
A jak se sem dostaneme?
Budovu Invalidovny najdeme v pražské čtvrti Karlín. Dostanete se k ní metrem trasy "B" či tramvají, v obou případech vystoupíte na zastávce "Invalidovna". A pokud se chcete projít tak z náměstí Republiky se vydáte ulicí "Na Poříčí", která se u Florence mění na Sokolovskou a půjdete pořád rovně.

Můj dodatek:
Areál jsem navštívil v rámci akce Open House, která zpřístupnila vybrané stavby na území města Prahy. Byť stavba působí při pohledu od ulice "Sokolovská" krásným opraveným dojmem, její interiéry, ale i exteriéry, které jsou "schované" ukazují opravdový stav. V přízemí je ještě velmi dobře kam sahala povodeň v roce 2002. Je to na jednu stranu velká škoda, že taková krásná a ohromná stavba čeká na své využití.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat