Mapa míst

úterý 15. prosince 2015

Lipnice nad Sázavou

"Samson odvlekl nebohou dívku ke svému podzemí, otevřel dveře a strčil jí dovnitř"

Pověst o krutém rytíři Samsonovi

Hrad byl založen kolem roku 1310 rodem Lichtenburků, kteří byli jednou z větví starobylého rodu Ronovců. První písemná zmínka je z roku 1314, kdy je připomínán purkrabí Bernard. Hrad zastavil v roce 1316 Jindřich z Lipé králi Janu Lucemburskému (společně z dalšími hrady) za svého příbuzného Jindřicha z Lipé, který byl tou dobou vězněn na Týřově. V královských rukou však nevydržel moc dlouho. V roce 1319 jej Jan Lucemburský vyměnil s Jindřichem z Lipé za Žitavsko. Po smrti Jindřicha hrad získali jeho synové. Později se vlastníkem hradu stal král Karel IV, který 9. listopadu 1370 udělil městečku Lipnici městská práva a přiznává měšťanům právo vařit pivo. Roku 1376 se majitelem stali páni z Kunštátu, a o tři roky později jej od nich získal Vítek z Landštejna.

Historická podoba hradu (zdroj: www.hrad-lipnice.eu )
Václav IV udělil Landštejnům panství dědičně. Vilém z Landštejna založil hradní kapli a pod hradem osadu Vilémovec, která nese jeho jméno. Po smrti Viléma panství získal věnem Čeněk z Vartenberka. Po jeho smrti panství získal Oldřich z Rožmberka. Po roce 1436 hrad získal husitský hejtman Mikuláš Trčka z Lípy. Hrad se stal centrem panství jednoho z nejvýznamnějších českých protestantských rodů. Jeho syn Burian byl věrným straníkem a rádcem krále Jiří z Poděbrad. Právě v té době vzrostl pevnostní význam Lipnice, která čelila nájezdům odpůrců krále Jiřího. Burian II a jeho syn Jan na počátku 16. století hrad velkoryse přestavěli. Stavba získala podobu pozdně gotické hradní rezidence.

Celkový pohled na hrad
Roku 1561 se majitelem panství stává František hrabě z Thurnu, který hrad výrazně renesančně přestavět. Roku 1693 se hrad skrze Jana Rudolfa vrací zpět do rukou Trčků z Lípy. Byť rod byl protestanský, tak se nijak nezapojili do stavovského povstání. Adam Erdman Trčka se stal generálem i švagrem Albrechta z Valdštejna. Ale stejně jako Albrecht, byl i Adam v roce 1634 zavražděn v Chebu. V témže roce zemřel i jeho otec Jan Rudolf a s ním zmizela i sláva rodu Trčků.

Hradní nádvoří s věží Samson
V roce 1645 se hradě usadila švédská vojska, která výrazně škodila v okolí. Dělala takové škody, že hrad v roce 1646 oblehla císařská vojska a po čtyřech dnech ho dobyla. Třicetiletá válka se jak pro hrad, tak pro městečko, stala osudná. Vernierové se pokoušeli panství pozvednout, ale vše končilo v dluzích a rukou věřitelů. Úpadek pokračoval i přes 18. a 19. století. Hrad byl sídlem správy velkostatku, byly zde kanceláře, byty a sklady.
19. září 1869 postihl Lipnici katastrofální požár. Oheň zničil hrad, i většinu městečka. Vyhořelá zřícenina pak chátrala až do roku 1913, kdy začala záchrana hradu. Roku 1924 hrad získal Klub československých turistů. Klub zříceninu zajistil a otevřel hradní muzeum. Práce pokračovali až do roku 1953, kdy se stal státním majetkem. V 70. a 80. letech 20. století prošel hrad částečnou rekonstrukcí , která však nebyla ukončena. Památkové opravy probíhají do dnešních dnů.

Předsunutá bašta hradu přestavěna na zvonici
A jak se sem dostaneme?
Lipnice se nachází zhruba v polovině cesty mezi Světlou nad Sázavou a Humpolcem. Přes hrad vede modrá značka, která spojuje rovněž Světlou a Humpolec. Rovněž sem dojdeme i po zelené značce, která spojuje Ledeč nad Sázavou a Okrouhlici.

Můj dodatek:
Hrad Lipnice je úchvatný. Výrazná dominanta kraje. Při prohlídce si můžete hrad prolézt takřka cely, což mě se hodně libí, nebýt omezován a moci po hradě chodit kudy se mi bude chtít. Prostě na jedničku, návštěvu tady mohu jen doporučit.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat