Mapa míst

sobota 19. prosince 2015

Žerotín

"Kolébka jednoho z nejvýznamnějších českých rodů"

Z hradu vzešel rod Žerotínů, česká větev

Hrad vznikl pravděpodobně před polovinou 13. století, první písemná zmínka je z roku 1250. Páni ze Žerotína zde sídlili až do roku 1462. Během 16. a na počátku 17. století se zde často střídali majitelé. V této době byl hrad přestavěn v renesančním slohu. Osudným se pro hrad stala třicetiletá válka, kdy značně utrpěl. Švédové jej v roce 1639 zničili, a od druhé poloviny 17. století byl zříceninou.

Pravděpodobná podoba hradu (zdroj: www.hrady-zriceniny.cz )
Hrad byl postaven na nepříliš výrazném místě. Tento nedostatek napravilo mohutné vnější opevnění, tvořené dvojicí valů a příkopů. Vlastní jádro bylo nevelké, obsahovalo pouze dva objekty. Jednu stranu tvořil obdélný palác, z něhož máme dnes jediné pozůstatky. Podstatná část v renesanci zaklenutého suterénu a dva střepy zdiva z nádvorních nároží. Na protilehlé straně byl volně stojící bergfrit, z něhož se zachoval pouze terénní relikt, který napovídá, že byl mohl být čtverhranný. Pokud by opravdu zdejší bergfrit byl čtvercový, tak se u nás jednalo u výjimečný jev (zachovalý čtverhranný bergfrit najdeme třeba na hradě Choustník v jižních Čechách).

Jediné dochované zbytky 
Modernizace se dočkal až v renesanci. Přestavba nejspíše nijak nezasáhla do dispozice a pouze jej přizpůsobila. Toto přizpůsobení se projevilo vznikem sgrafit na fasádách.

Zabezpečený vstup do podzemí hradu
A jak se sem dostaneme?
Pokud jedete autem, tak silnici R7 směrem na Louny, odbočíme na Panenský Týnec a Žerotín. Přes Žerotín vede modrá značka z Panenského Týnce do Třeboce. V Žerotíně začíná zelená značka, které vede třeba přes Ročov či hrad Pravda.

Můj dodatek:
Z hradu se dodnes opravdu mnoho nezachovalo, ale bohužel i to málo podléhá neúprosnému zubu času. Vzhledem k tomu, že z tohoto hradu vzešel jeden z významných českých rodů, by hrad zasloužil zachránit.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat