Mapa míst

pondělí 7. prosince 2015

Týřov

"Jedinečný hrad, jedinečná pevnost"

Hrad v našich zemích nemá obdoby

Vznik hradu je připisován Václavu I. První zmínka o hradu pochází z roku 1249, kdy je zde zajat syn Václava I (budoucí kál Přemysl)  jeho stoupenci. Vznikl nad brodem důležité zemské stezky. Od svého počátku měl dvě jména. České Týřov a německé Angerbach. Za časů krále Jana Lucemburského je hrad zastavěn Vilému Zajíci z Valdeka, který zde na králův popud od října 1315 do dubna 1316 věznil Jindřicha z Lipé. Po svém návratu do Čech je Týřov jedním z prvních hradů, které Karel IV vykupuje zpět ze zástavy.

Historická podoba Týřova (zdroj: www.hrady-zriceniny.cz )
Hrad se těšil velkému zájmu českých králů pro své mimořádné vojenské kvality. Během husitských válek patřil hrad jednomu z předních přívrženců krále Zikmunda - Aleše Holického ze Šterrnberka. Vzhledem k jeho výjimečnému obrannému systému se hradu, jako jedinému v okolí, husitské bouře zcela vyhly. Po čtvrtině 16. století přestává být hrad udržován. Roku 1575 se již uvádí jako pustý. I přes tento fakt jej v roce 1578 za 12500 kop kupuje Jan starší z Lobkovic. Po jeho získání jej brzy připojuje k panství Křivoklát.

Zbytky mohutného bergfitu
Dispozice hradu byla dvojdílná. Dolní hrad má obdélný půdorys a jeho obrana spočívala na šesti flankovacích věžích. V severovýchodní věži, která byla zesílena břitem, se nacházela studna. Východní a jižní stranu chránil šíjový příkop. Přístup byl veden přes padací most z východní strany.
Dolní hrad s horním byl propojen malým palácem v jehož přízemí vedl pouze průjezd brány, před kterým stál chatelet (předbraní s nárožími zpevněnými věžicemi). Týřov je jediným hradem u nás, kde je tento typ předbraní použit. Severně od paláce stál mohutný bergfrit a naproti němu vyrostl v polovině 13. století donjon o rozměrech 12 x 12 metrů.
Zřícenina byla v havarijním stavu, dlouhá léta se o tento výjimečný hrad nikdo moc nestaral. Vše vyvrcholilo v červenci 2015, kdy se vlivem podmáčení sesunula část donjon. Naštěstí k ničemu dalšímu už nemuselo dojít. Hrad je od té doby částečně uzavřen a postupně se konzervuje.

Donjon
A jak se sem dostaneme?
Obdobně jako u Jenčova, tak i Týřov se nachází v přírodní rezervaci, kam je vstup povolen pouze na hrad. Na hrad se dostanete po žluté značce od mostu u Skryjí. 

Můj dodatek:
Hrad má neuvěřitelný genius loci. Rozsáhlé zříceniny kdysi nedobytné pevnosti dnes působí impozantně. U donjonu na nejvyšším místě, můžete rozjímat při pohledu na údolí řeky Berounky.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat