Mapa míst

sobota 26. prosince 2015

Třídička dolu Prokop - Zahořany u Vilémova

"Dochovaný komín je republikovým unikátem"

Komín s vodojemem na osmibokém půdorysu je jediný v republice

Ústecký kraj je znám těžbou uhlí, dnes míříme do míst, kde ještě nedávno stála velmi zajímavá stavba. 

Třídička v době provozu (zdroj: www.zanikleobce.cz )
 Povrchový důl Prokop, nebo Prokopi, byl založen roku 1919 Škodovými závody v Plzni (dnes je zatopen). Důl vznikl na území kde původně existoval důl František Josef, který byl v 70. letech 19. století opuštěn. 


Pohled na třídičku od vesnice
Ještě donedávna byl dominantou dochovaných budov technicky velmi zajímavý železobetonový skelet třídičky uhlí, který měl částečně dochované cihelné vyzdívky. Nachází se zde osmiboký komín s vodojemem, který je u nás jediný, ostatní podobné komíny mají kruhový půdorys.
Objem těžby, který se zde předpokládal, nebyl nikdy dosažen a v roce 1923 byla zdejší těžba značně omezena. Pro nízkou kvalitu byla těžba zastavena o čtyři roky později. Roku 1928 bylo veškeré strojní zařízení demontováno a převezeno na jiný důl.

Pohled odzadu
V samotné třídičce se uhlí rozdělovalo podle velikosti zrna. Třídění probíhalo za sucha nebo za mokra. Uhlí se dopravovalo po dlouhé rampě do horního patra, tam se uhlí roztřídilo a putovalo dolů do zásobníků, odkud se nasypalo do vagónů a ty potom putovaly na nádraží ve Vilémově.

Výhled z vrchního patra třídičky
V rámci "Revitalizace" byla opuštěná, až monstrózní, stavba železobetonové třídičky v roce 2012 zbořena.Na popud Svazu českých komínářů a týmu kolem sdružení fabriky.cz zůstal zachován alespoň komín s vodojemem.

A jak se sem dostaneme?
Přímo přes Zahořany, ani Vilémov, neprochází žádná značka. Do Vilémova zajíždí autobusy z nedaleké Kadaně. Přes nedaleké Radonice prochází cyklostezka číslo 35.

Můj dodatek:
Zbytky bývalé třídičky působily velice majestátně. Při své návštěvě jsem jí prolezl takřka celou. Je velká škoda, že stavba už dnes neexistuje. Jednalo se o výraznou krajinnou dominantu. Její ztráty ještě chvíli budeme litovat.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat