Mapa míst

čtvrtek 17. prosince 2015

Chodovská tvrz

"Nejvýznamnější památka Prahy 11 a významná památka v rámci Prahy"

Tvrz je opravdu jedinečná

Vznik lze stáhnout do závěru 13. nebo do začátku 14. století. V té době patřil Chodov s hospodářským panstvím zderazskému konventu. V pramenech se dlouho připomíná dvůr, ale tvrz zde stála.

Tvrz roku 1846 - kresba F. A. Hebera
Objekt, který měl téměř kruhový půdorys, vymezila obvodová hradba o průměru asi 32 metrů, která se dodnes částečně dochoval ve vnějším zdivu přízemí. Kolem byl vodní příkop, přes který vedl do gotického oblouku vstupu, padací most. Nad vchodem se tyčila vížka, a k ní přiléhala obytná budova na půdorysu dnešního sálu. V místech dnešního vstupu stál pravděpodobně druhý objekt, který byl vyšší.

Tvrz
Na počátku husitských válek majetek zabrala pražská obec. V držení se objevovaly měšťanské a vladycké rody.V prvních letech třicetileté války statek získali a přičlenili ke svým panstvím Michnové z Vacínova. Během války byl jak dvůr, tak tvrz, zpustošené. V letech 1676 - 1728 došlo k mnoha přestavbám, které daly vzniknout baroknímu zámečku. Okna zámečku prolomila zdivo hradby a patrně v té době vznikl průchod do nádvoří.

Dnešní vstup do tvrze
V roce 1801 získali kunratické panství, i s Chodovem, pražští měšťané a podnikatelé Korbové z Weidenheimu. V 19. století  byly doplněny klasicistní arkády, byla stržena věž. Ve 20. století získala velkostatek se dvorem pražská obec a dál jej pronajímala. Ve druhé polovině 20. století byl objekt součástí Státního statku Praha a JZD. V té době se dostal do havarijního stavu a měl namále. Dvůr zanikl v 70. letech při výstavbě komunikace, která spojuje Spořilov s dálnicí D1. V té době měla být zbořena i tvrz. Naštěstí se tak nestalo, objekt byl v letech 1984 - 1990 rekonstruován. Od té doby slouží jako kulturní zařízení Jižního Města, a je jeho ozdobou.

Jak se sem dostaneme?
Od metra "Chodov" přejdete přes lávku nad dálnicí D1, a pak půjdete po cyklostezce. Cestou budete potkávat ukazatele, které Vás k tvrzi dovedou.

Můj dodatek:
Chodovská tvrz je milým překvapením v této pražské části. Takovou stavbu byste zde určitě nehledali. Zajímavý kontrast se naskytne při pohledu od silnice, na pozadí tvrze se "krásně" vyjímají panelové domy.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat