Mapa míst

pondělí 14. prosince 2015

Prachovské skály

"Co bychom se báli na Prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá"

Ivan Mládek - Prachovské skály

Podle archeologických nálezů byl prostor Prachovských skal osídlen již v pravěku od doby kamenné. Skály byly přírodní pevností slovanských kmenů, které na několika místech doplnily valy.
V polovině 13. století nechal český král na jednom z vrcholů u skal vybudovat hrad Veliš a vzniklo se Velišské panství. O pár desítek let získávají panství Vartemberkové, kteří zde zakládají několik osad. Nová etapa začíná v roce 1637, kdy panství získal Jindřich Šlik. Rod Šliků vlastnil zdejší panství až roku 1948, kdy bylo znárodněno. Šlikové jej dostali nazpět roku 1993 a začala zde provozovat služby související s cestovním ruchem.

Skály ve své kráse
Roku 1866 se v blízkosti skal odehrála jedna z bitev Prusko-rakouské války, kterou Prusové vyhráli. Od sklonku 19. století se skály staly cílem horolezců a turistů. Od roku 1933 byly skály prohlášeny státní přírodní rezervací.

Jeden z průchodů mezi skalami
Za první turistu, který je zaznamenán, lze pokládat císaře Františka I, který se během své návštěvy nechal pronést skalní stěnou, která se od té doby nazývá "Císařskou". Historici se k tomu staví poněkud rezervovaně, avšak legendy přetrvají. Zcela určitě roku 1879 skály navštívil Vojta Náprstek s chotí a Klubem amerických dam (nepocházely z Ameriky, jen se hlásily k americkému způsobu života). Od roku 1892 začal v Jičíně působit Klub českých turistů, který o 20 let později zakoupil hotel v Horním Lochově. Ten se stal základnou pro letní pobyty turistů ve skalách.

Turistická chata
Spolek vybudoval dnešní turistické okruhy. Po vzniku Československa se tehdejší jednatel Klubu českých turistů profesor Jakub Všetečka o zbudování schodišť a chodníků mezi skalními bloky. Dílo zhotovili v rámci výcviku vojáci 22. ženijního pluku v Jičíně. Počátkem 20. století zde vznikla první restaurace. Brzy se ukázalo, že kapacita nestačí, a tak roku 1923 nechal Klub českých turistů postavit turistickou chatu. Ta byla v třicátých letech rozšířena do dnešní doby. V té době se také postavila silnice a parkoviště, skály tak nabyly dnešní podoby.

A jak se sem dostaneme?
Do Prachovských skal se dostanete po červené značce, která kopíruje naučnou stezku Bitva u Jičína, z Jičína. Rovněž se sem z Jičína dostanete po modré značce. Skalním městem potom vedou všechny turistické značky.

Jak lze vidět, tak ve skalách nemůže zabloudit
Můj dodatek:
Prachovské skály jsou krásným romantickým místem. Byť je zde v sezóně dost lidí, tak si zde může najít místo, kde bude sám a nerušen. Rovněž zde najdeme řadu vyhlídek, které nabízí krásný výhled jak na samotné skály, tak i na okolí.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat