Mapa míst

pátek 1. ledna 2016

Hlavačov

"Na konci ostrohu stával hrad, šíje byla  překopána, takže se k němu jen po mostě dalo přicházet"

Popis hradu od Augusta Sedláčka

Západně od Lužné vznikl nejspíše na počátku 13. století lovecký hrádek. Je nazývám Starým hrádkem a patří k nejstarším a svého času k nejvýznamnějším královským hradům. Plnil funkci správního centra kraje, Křivoklát byl v té době jen loveckým hradem. Roku 1253 zde král Václav I hostil salcburského míšeňského a bamberského biskupa. Rok předtím (1252) zde Václav I vydal potvrzení Vyšehradské kapitule na kapli sv. Vavřince na Petříně. Důležité listiny zde vydával ještě král Přemysl Otakar II. Když panovaly nepokoje za správy Oty Braniborského, tak hrad nejspíše zanikl. Důvodem proč nebyl obnoven bylo hned několik. Již stál nově vystavěný Křivoklát, a hrad stál na pískovém svahu, tudíž nebyl příliš vhoden pro stavbu nového, mohutnějšího, hradu.

Zříceniny hradu v 18.století dle F.A.Hebera (zdroj: www.rakovnicko.cz )
Hrad byl tvořen čtyřmi částmi. Dvě předhradí opevňoval šíjový příkop. Vnitřní hrad byl obehnán hlubokým příkopem a před ním vznikl mohutný val. Vlastní obytné a užitkové stavby byly většinou dřevěné. Některé stavby byly vystavěné z dovezené opuky s využitím malty a vyskytly se tu i cihly. I přes jeho důležitost se z něj dodnes takřka nic nedochovalo, pouze terénní reliéfy.

Plocha jádra
Archeologický výzkum, který zde byl prováděn, byl velice komplikovaný. Zbytky hradu jsou těžce poškozeny neodbornými výkopy a vybíráním kamene. V krajině, kde se nevyskytoval kámen, tak zbytky posloužily jako levný stavební materiál. Hrad je největší dosud známou ukázkou hradu přechodného typu.

Hradní příkop
A jak se sem dostaneme?
Výchozím místem může být Rakovník nebo Železniční muzeum Lužná. Tyto dvě místa spojuje modrá turistická značka. A právě na této značce se nachází zříceniny hradu.

Můj dodatek:
Byť se z hradu mnoho nedochovalo a byl navíc poškozen lomem, tak je to krásné místo, kde na Vás dýchá historie. Co ovšem překvapí je mohutnost příkopu.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat