Mapa míst

středa 27. ledna 2016

Orlík nad Vltavou

"Hrad, jenž je na strmé skále, připomíná orlí hnízdo"

Možný vznik názvu

V písemných pramenech se objevují první zmínky o Orlík v období let 1230 - 1251. Hrádek byl v té době dřevěný, a byl postaven na strmé skále nad řekou. V letech 1287 - 88 byl hrad královskou državou Václava II. 

Zámek, před vznikem přehrady (zdroj: www.zamekorlik.info )
Na přelomu 13. a 14. století byl hrad přestavěn na kamenný a sloužil jako opěrný bod a správní centrum královské moci. V roce 1357 král udělil manství svému kancléři Dětřichu z Portic, na hradě však musel vydržovat královskou posádku. V roce 1395 získal hrad Zikmund Huler. Huler byl jedním největších oblíbenců krále Václava IV. Král zde velmi rád pobýval, lovil zde a rovněž zde vyřizoval i některé panovnické povinnosti. Zikmund Huler byl nakonec obviněn z padělání zápisů v zemských deskách a nakonec byl sťat.

Průčelí zámku
V roce 1407 získal Orlík Petr Zmrzlík ze Svojšína. V roce 1457 získal hrad jako dědictví Jaroslav Zmrzlík, který podporoval krále Jiřího z Poděbrad, v období bojů s panskou a katolickou Zelenohorskou jednotou. Nedaleký Zvíkov byl majetkem Rožmberků, a tak se Orlík dostal do přední bojové linie. V roce 1508 podlehl hrad zničujícímu požáru. V roce 1514 získal hrad a clé panství Kryštof ze Švamberka, který vlastnil nedaleký Zvíkov. Hrad byl v letech 1514 - 20 důkladně opraven, byl třeba zvýšen o patro. Po smrti Petra Voka z Rožmberka získali Švamberkové celé jejich rozsáhlé panství. Jan Jiří Švamberk přesídlil do Třeboně a na Orlíku zůstala jen panská správa.
Po vítězství na Bílé hoře přikročil císař Ferdinand  k dobývání hradů odbojných pánů. V roce 1621 se Orlík vzdal a následně byl důkladně vyloupen a zplundrován. Zbytky zařízení byly převezeny na hrad Bechyně.  Přes Šternberky a Eggenberky se hrad dostal zpět do rukou Schwarzenbergů. Velké změny přišly v roce 1802. Orlík se stal sídlem Schwarzenbergské sekundogenitury. Orlík je změněn na panské sídlo. Byl stavebně upraven a interiéry byly postupně nově zařizovány. I když hned v roce 1802 byl poničen požárem, tak tyto úpravy vyvrcholily novogotickou úpravou budovy v letech 1840 - 60.

Zámecké nádvoří
Schwarzenbergové hrad drželi až do roku 1948, kdy byl znárodněn spolu s celým panstvím. V následujících letech byl zpřístupněn veřejnosti. V roce 1992 byl navrácen zpět rodu Schwarzenbergů.
Zámek, respektive hrad, byl takřka nedobytný. Stál na vysoké skále na korytem Vltavy. To se však díky výstavbě Orlické přehrady změnilo. Zámek se zrcadlí v hladině řeky, aby ne, když ona hladina je zhruba o 80 metrů výše. Nejstarší stavbou je hradba jihozápadního křídla. Starý palác je na severovýchodní straně, v roce 1575 vzniklo severozápadní křídlo a v letech 1751 - 53 křídlo jihozápadní. Průčelí zámku je zdobeno třemi věžemi. Věž nalevo, dříve zvaná Uherka, sloužila jako vězení a na vrcholu byl byt hlásného. Prostřední věž je rovněž okrouhlá a zdobí jí hodiny. Věž napravo má polokruhový tvar. Možná byla takto vystavěna záměrně, možná byla ubourána v roce 1802. Na této věži byl upevněn kůl a na něm šibenice. 

A jak se sem dostaneme?
Do Orlíku se dostaneme když pojedeme autem z Prahy směrem na Písek a zde odbočíme na Milevsko a samotná silnice už pak přes Orlík vede. Z Březnice, potažmo Zalužan, či ze Zvíkovského podhradí se sem dostaneme po červené značce. Z Čimelic se sem dostaneme po modré, nebo se můžete projít po naučné stezce "Orlík - Zvíkovské podhradí".

Můj dodatek:
Zámek Orlík patří mezi naše nejkrásnější zámky, svůj fakt v tom sehrává určitě i řeka Vltava. Místo je to krásné, a při zdejších toulkách sem určitě zavítejte. Můžete využít i parník.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat