Mapa míst

neděle 1. listopadu 2015

Holašovice

"Holašovice, jsou typickou ukázkou jižních Čech"

Právě díky této jedinečnosti, je vesnice světová

První zmínka o vesnici, ležící nedaleko Českých Budějovic, pochází z roku 1292. V této době předává král Václav II vesnici klášteru cisterciáků ve Vyšším Brodě. V jeho majetku zůstali Holašovice pět a půl století. Za morové epidemie v letech 1520 - 21 bylo okolí těžce postiženo, sama vesnice se vylidnila a vyšebrodská vrchnost jí musela znovu osazovat. Po zrušení poddanství naležela od roku 1850 ves k obci Záboří, a to až do roku 1964. Od 14. června 1964 patří pod obec Jankov. Celek selského baroka ze 70. let 19. století je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a od roku 1998 je vesnice zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Holašovická náves
 Vesnici tvoří 23 památkově chráněných výstavných usedlostí, které utvářejí ucelený památkový soubor o celkovém počtu 120 budov. Usedlosti jsou po obvodu obdélníkové návsi o rozměrech cca 210 x 70 metrů. Téměř dokonale je dochovaný středověký systém řazení jednotlivých usedlostí.

Nad jihovýchodním okrajem obce, vznikl v roce 2008 kromlech zvaný Holašovický kruh. Jedná se o kamenný kruh o průměru 30 metrů, tvoření z 25 balvanů. V roce 2011 byl postaven dolmen ze tří čtyřmetrových a osmitunových balvanů. Balvany pochází z kamenolomu v Blatné.


Kaplička na návsi
A jak se sem dostaneme?
Vesnici neprochází žádná turistická značka. Nejblíže prochází červená značka vedoucí z Brholu (zhruba dva kilometry od vsi). Vesnici však prochází rovnou tři cyklostezky, a to č. 1085, 1094 a 1169.

Můj dodatek:
Při příjezdu do obce mě vesnice vůbec nezaujala. Při příjezdu na náves jsem změnil názor. Náves je opravdu pěkná a je jen dobře, že tato vesnice je světově chráněná.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat