Mapa míst

pondělí 9. listopadu 2015

Klášter Zlatá Koruna

"Aerea corona"

 Latinský název kláštera

Založení cisterciáckého kláštera spadá do roku 1263. Jeho zakladatelem byl český král Přemysl Otakar II. Původní název byl "Svatá Koruna". Klášter byl druhou zeměpanskou fundací cisterciáckého kláštera (prvním byli Plasy roku 1144). Byť žádosti o založení kláštera byli posíláni dříve, k jeho uskutečnění došlo právě až roku 1263 (důvodem mohla být válka s Uhrami). Jedním z důvodů založení bylo posílení královského vlivu v jižních Čechách a utužení česko-rakouské unie. V polovině dubna 1263 přišli do kláštera mniši. Nejstarší dochovanou stavbou je nejspíše dvoupodlažní kaple Andělů Strážných, která vznikla nejspíše v roce 1270.

Historická podoba kláštera (zdroj www.ckrumlov.cz )
Po roce 1276 byl areál kláštera zničen Vítkovci. Klášter byl obnoven až za vlády Václava II, a to konkrétně roku 1291. Tehdy sem přišli mniší z Plaského kláštera za účelem obnovit duchovní život.
Roku 1354 klášter vyhořel. Během 14. století převládaly spory o hranice panství s majiteli vítějovického panství, vyšebrodským klášterem a hlavně vyšehradskou kapitulou. Většina těchto sporů byla vyřešena ve prospěch zlatokorunského kláštera.
Roku 1420 byl klášter dvakrát přepaden a vypálen husitskými vojsky. Později klášterní zboží obsadil Oldřich II z Rožmberka. V rukách Rožmberských vydržel klášter až do roku 1601, kdy jej Petr Vok prodal (jako součást krumlovských statků) císaři Rudolfu II. V roce 1622 Ferdinand II věnoval klášter Janu Oldřichovi z Eggenberku a od roku 1719 jej drželi Schwarzenbergové.
Ve 2. polovině 16. století byl postaven malý konvent a opraveno opatství. Roku 1665 byla dokončena barokizace areálu. Po zrušení kláštera roku 1785 byl areál kláštera využíván k různým průmyslovým účelům (např. slévárna či strojírna). Průmysl zde skončil v roce 1909 a budovy kláštera se postupně začaly rekonstruovat.

Nejstarší dochovaná stavba - kaple Anděla Strážce
V roce 1940 byl areál zabaven gestapem a po válce byl zkonfiskován. Od roku 1945 je přístupný pro veřejnost. Najdeme zde výstavu o životě mnichů a jejich působení v jižních Čechách.

A jak se sem dostaneme?
Pokud jedete autem, tak sem vede odbočka ze silnice České Budějovice - Český Krumlov. Z nádražíčka ve Zlaté Koruně sem můžete dojít po červené značce přes vesnici. Rovněž sem můžete dojít po modré značce z Boršova nad Vltavou. A z Boršova sem můžete přes Dívčí kámen dojít i po červené značce.

Pohled na klášter od vsi
Můj dodatek:
Areál kláštera a klášter samotný je zajímavou zastávkou. Já jsem tedy vnitřek nenavštívil, protože bylo zavřeno, ale to ticho a klid bylo přímo uklidňující. Pokud pojede z Českých Budějovic do Českého Krumlova, tak sem určitě odbočte.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat