Mapa míst

pondělí 30. listopadu 2015

Borotín

"Toho jest toliko jméno a zdi bez krovů zbořené, dvůr všechen spálený"

Popis hradu roku 1623

Prvním majitelem hradu, který je znám, byl Mikuláš z Borotína. Ten se zde píše roku 1356. Rod pánů z Borotína vlastnil hrad skoro sto let. Během husitských válek zde sídlil Mikuláš, který byl od roku 1426 husitským hejtmanem, později však přešel na strnu krále Zikmunda. To byl důvod proč hrad v roce 1434 oblehlo husitské vojsko. Hrad ovšem toto obléhání přečkal a nebyl dobyt. Štěstí neměl hrad však během třicetileté války. V té době byl majitelem Kryštof Vojkovský z Milhostic, jeho synové byli účastníky stavovského povstání. Právě kvůli tomu byl hrad císařským vojskem dobyt a pravděpodobně i vypálen.

Podoba zříceniny v 18. století (zdroj: www.borotin.cz
Roku 1623 jej jako konfiskát koupila od královské komory Polyxena z Lobkovic. V témže roce je hrad popisován již jako pustý. Jak už to u většiny podobných sídel bývá, tak i zde posloužil opuštěný hrad jako levný zdroj stavebního materiálu, a byl postupně rozebírán. Současnou podobu získala zřícenina během památkových úprav v 80. letech 20. století.

Celkový pohled na hrad
Na místě předhradí stojí dnes hospodářský dvůr. Hradní jádro mělo polygonální půdorys, ze kterého předstupoval mohutný bergfrit. Jádro obepínal parkán, do které se vstupovalo zaniklou věžovou bránou. Palác,který stál na jižní straně je dnes dochován jen zlomkovitě. Na počátku 16. století byl prostor parkánu za novou bránou vyplněn dalším palácem, ve kterém je dodnes dochován otisk -roubené komory.

Zbytky paláce, ve kterém je otisk roubené komory
Naproti zřícenině se nachází barokní hospodářský dvůr zvaný Starý zámek. Poprvé je dvůr zmiňován roku 1557, kdy zaujímá místo, kde byl hospodářský dvůr a neopevněné předhradí. Po vypálení hradu je v majetku Lobkowiczů a funguje jako samostatná hospodářská jednotka. Po roce 1923 dvůr často měnil majitele, a neprovádění základní údržby přivedl dvůr na pokraj zániku. 

Ruiny dvora před zahájením rekonstrukčních prací
Na konci roku 2009 zakoupila objekt společnost Takelot s.r.o. V následujícím roce byl objekt postupně čištěn a zabezpečování. Zároveň byly dojednány podmínky s NPÚ, za kterých bylo možné objekt rekonstruovat. Roku 2011 začala rekonstrukce komplexu. Mezi lety 2011 - 2013 došlo k rekonstrukci nejcennější části - jižního křídla. Projekt obnovy a jeho jednotlivé fáze naleznete zde - http://www.borotin.cz/hrad-borotin-a-barokni-hospodarsky-dvur/ .

A jak se sem dostaneme?
Pokud jedete autem, tak k hradu a dvoru je značená při příjezdu od Sudoměřic odbočka před vesnicí. Končí (nebo začíná) zde modrá značka vedoucí od Jistebnice. Přes hrad rovněž prochází červená značka vedoucí přes Tábor či Chotoviny.

Můj dodatek:
Zřícenina hradu je krásná, dá se prolézt úplně celá. Nejkrásnější pohled se nabízí přes rybník. V době mé návštěvy byl dvůr (Starý zámek) ještě neopraven, takže jeho nový stav znám jen z fotek. A mimochodem, kulisy hradu se objevily v pohádce "Honza málem králem".

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat