Mapa míst

sobota 21. listopadu 2015

Kostel svatých Filipa a Jakuba na Zlíchově

"Šemík se vzepjal a mocným skokem se přehoupl přes vyšehradské hradby"

Dle pověsti právě na skálu, kde stojí kostel, doskočil Šemík

Historie místa se začíná psát roku 1257, kdy zde stála kaple sv. Štěpána. Tato kaple měla být, po přenesení svatých ostatků, zbořena. K tomu však nedošlo, pouze bylo změněno její zasvěcení. Nově byla zasvěcena sv. Václavu a spravoval jí farář z Malé Chuchle. Kolem roku 1319 je kostelík veden jako farní. Koncem 70. let 14. století jej získali smíchovští kartuziáni, kteří ho na přelomu 14. a 15. století nechali goticky přestavět. Poté co husité v srpnu 1418 kartuziány přepadli, obec Zlíchov a kostel připadl staroměstské obci. Fara zanikla a kostel spadal pod správu utrakvistů. Tak to vydrželo až do roku 1624, kdy obec i s právem ke kostelu koupili jezuité z Klementina. Zlíchov spadl nejenom pod jejich správu, ale stal se i východiskem jejich misijní činnosti.

Pohled na kostel z ulice Na Zlíchově
Roku 1660 byl kostel ještě opraven. V letech 1713 - 1714 však jezuité přistoupili k demolici a výstavbě nového barokního kostela na základech toho starého. Tento kostel se dochoval dodnes a je zasvěcen svatému Filipovi a Jakubovi. V roce 1885 byly exteriéry kostela opraveny, jeho interiér se dočkal opravy v roce 1901.
V roce 1945 kostel posloužil jako místo, kde byli uloženi zastřelení vlastenci na konci druhé světové války. V období let 1948 - 1989 se o kostel moc nestaralo a chátral. I přes tento fakt se zde konaly pravidelné bohoslužby. Generální oprava kostela proběhla v letech 1991 - 1993.

Pohled na kostel z hrany ostrohu

A jak se sem dostaneme?
Jedete-li autem, tak od Smíchovského nádraží jet ulicí Nádražní, neodbočíme na "Strakonickou". Ulice Nádražní přechází do ulice "Na Zlíchově" nad kterou se kostel tyčí. Kousek od kostela je tramvajová a autobusová zastávka "Zlíchov".

Můj dodatek:
Podle mě kostel doplácí na to, že pod ním prochází železniční i silniční tah na jih - Strakonická silnice. Z druhé strany zástavba Zlíchova. Kostelík tvoří tak takový ostrůvek. A mimo kostelíka tento ostrůvek nabízí netradiční pohled na Prahu.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat