Mapa míst

čtvrtek 19. listopadu 2015

Vrch Petřín

"Hloupá hovada skoleni a jiní na hoře Petříně sťati"

Rok 1108 a vyvraždění Vršovců

Petřín je vrch vysoký 327 metrů, nacházející se v centru Prahy. Vrch vystřídal v průběhu staletí několik pojmenování - kromě současného Petřín, třeba Hora, Kopec či Vrch sv. Vavřince. Je to velmi skalnaté místo, od nepaměti se zde lámala opuka, která posloužila jako stavební materiál pro mnoho pražských staveb. 
Na vrcholu stávalo popraviště. Pravě na tomto popravišti se naplnily mocenské spory. Zde vyhasl život posledních Vršovců. Popraviště stávalo u kostela sv. Vavřince a sloužilo až do 14. století. Po vybudování Hladové zdi se přesunulo na protější Vítkov.
Nyní Vám představím některé stavby, co se nachází na vrchu, v blízkosti rozhledny. Nezahrnu do tohoto okruhu Strahovský klášter, či stavby v Kinského zahradě.

Petřínská rozhledna
Jedna z nejznámějších dominant Prahy, její výška je 65,5 metrů. Železná konstrukce vznikla v roce 1891. Na vrchol se můžete dostat jak po schodech, tak i výtahem. Rozhledna nabízí krásný výhled po Praze. O rozhledně vznikne časem samostatný článek, kde bude víc informací.

Železná dáma
Zrcadlové bludiště
Tvoří součást pavilonu, kterým se na Jubilejní výstavě v roce 1891 prezentoval Klub českých turistů. Pavilon je napodobeninou gotické brány Špička na pražském Vyšehradě. Stěny chodeb tvoří 38 velkých zrcadel, některá zrcadla jsou i zakřivená.

Bludiště
Kostel sv. Vavřince
Nejstarší zpráva o původním románském kostelu pochází z roku 1135. V 18. století byl barokně přestavěn. V současnosti jej využívá Starokatolická církev, která ho od roku 1995 využívá jako svůj katedrální chrám.

Kostel sv. Vavřince
Křížová cesta a kaple Kalvárie a Boží Hrob
Křížová cesta byla vybudována v roce 1738 a má čtrnáct výklenkových kaplí. V roce 1836 byly zpustošené kaple zbořeny a zásluhou Karla Chotka nahrazeny čtrnácti novými.
Kaple Kalvárie stojí na východní straně kostela sv. Vavřince. Byla postavena v roce 1735 jako předposlední zastavení.

Kaple Božího hrobu
Kaple Božího hrobu byla postavena v roce 1738 jako poslední zastavení křížové cesty. Kaple byla několikrát rekonstruována, v roce 1935 byla při rekonstrukci odhalena původní fresková výzdoba. Poslední oprava proběhla v roce 1995.

Štefánikova hvězdárna
Byla vybudována v roce 1928. O výstavbu a zprovoznění se zasloužila Česká astronomická společnost. Hvězdárna nabízí pro veřejnost řadu přednášek i výstav.

Hvězdárna, postavená na jednom z bastionů Hladové zdi
Hladová zeď
V letech 1360 - 62 jí nechal postavit Karel IV, aby zesílil opevnění Pražského hradu a Malé Stranu. Stejně jako u Petřínské rozhledny, tak i o Hladové zdi časem napíši rozsáhlejší článek.

Kromě těchto staveb najdete na Petříně i řadu soch. Snad nejznámější je socha Karla Hynka Máchy. Na vrchol vede z Újezda lanová dráha. A jednu zajímavost najdeme pod rozhlednou, kousek od sochy Jaroslava Vrchlického, zpřístupněnou bývalou uhelnou štolu (o té časem více)

A jak se sem dostaneme?
Pokud nechcete pěšky můžete využít lanové dráhy, která začíná na Újezdě. Pěšky se sem dostanete cestou, která vede pod Strahovským klášterem, pak můžete využít schody, kterou jdou přímo pod věž, nebo si kopec obejít po křížové cestě. Můžete rovněž využít ulici Strahovská, kde pak můžete z ní kdekoliv odbočit na vrcholu.

Můj dodatek:
Petřín je určitě oáza klidu v centru Prahy. Samozřejmě pokud se touláte kolem rozhledny, tak tam je to občas hlava na hlavě. Pokud se ale zatouláte mezi stromy, tak narazíte i na místa, kam skoro nikdo nechodí a můžete si vychutnat klid.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat