Mapa míst

pátek 30. října 2015

Hrad Zvíkov

"Zvíkov, král českých hradů"

Toto vyřkl August Sedláček o hradu


Středověký hrad na místě keltského oppida vznikl v 1. polovině 13. století. Jeho zakladate lem byl nejspíše Přemysl Otakar I. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1234. Postupem času změnil majitele. Až Karel IV hrad znovu vykoupil a zařadil jej mezi zeměpanské hrady, které nesměly být zastavovány. Roku 1429 se ho pokusili - neúspěšně - dobýt kališníci. V polovině 16. století došlo k jeho renesanční přestavbě. Na počátku třicetileté války se Zvíkov stal posledním opěrným místem protestantů v jižních Čechách. Od podzimu 1621 se tu udatně bránila stavovská posádka. Obležení skončilo 22.7.1622, kdy si obránci vymínili svobodný odchod. Hrad byl pak vyrabován a zpustošen. Majitel, který jej pak získal, musel přistoupit k nákladné opravě. Jeho sláva už nebyla však taková. Objekty se využívaly k hospodářským účelům a postupně chátraly. Naposledy byl opraven po požáru v roce 1751. Během 19. století se dá už hovořit o zřícenině. Před zkázou ho zachránila až důkladná rekonstrukce provedená Schwarzenberky. Naposledy byl hrad opravován v letech 1970 - 80, a to v souvislosti stavby Orlické přehrady. Pravdou je, že přehrada učinila Zvíkov romantický, avšak díky tomu jsme přišly o opevněné podhradí se dvěma branami či kostel sv. Mikuláše.

Hrad vysoko nad Vltavou (zdroj: www.hrad-zvikov.eu )
Nejstarší částí hradu je z největší pravděpodobností masivní čtvercová věž v nároží paláce nazvanou Hlízová. Ve stejné době jako věž (1. polovina 13. století) vznikla i spodní část palácového křídla pod dnešní kapli. Ze 3. čtvrtiny 13. století pochází vnější opevnění. Nároží na severu zpevňovaly poloválcové věže. Nejzranitelnější místo, při vstupní bráně, strážila velká okrouhlá věž s břitem. Hrad měl dvě brány. Píseckou či Hořejší - přes ní se do hradu vstupuje přes most dnes, a na severní straně Železná brána, kterou nejpozději od 14. století doplňovala Červená věž. 

Vstup do hradu
A jak se sem dostaneme?
Pěšky můžete zvolit zelenou značku z Písku, nebo po modré, která prochází i přes ves Oslov. Pokud jedete autem, tak za Čimelicemi odbočte směr Milevsko a jeďte do Zvíkovského podhradí. A nebo můžete ještě využít lodní dopravu po Orlické přehradě.

Můj dodatek:
Hrad Zvíkov není tak dominantní jako jiné hrady, avšak vše vynahrazuje svojí půvabností. Jeho zdi, které se zrcadlí ve vodách Vltavy a Otavy mají své kouzlo. Jen je škoda, že hradní věž není přístupná veřejnosti.

Odkazy na fotoalba na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat