Mapa míst

pondělí 26. října 2015

Orlík u Humpolce

"Za těch dob byl hrad na Orlíce již zříceninou, avšak skálopevné zdi jeho po dlouhý čas zkáze vzdorovaly"

Popis hradu z roku 1708

Počátky hradu sahají do poslední třetiny 14. století, a jeho vznik je dáván do spojitosti s blízkou důlní činností. První písemná zmínka, která by se mohla vztahovat k hradu, pochází k roku 1399. Přímo o hradu Orlík se výslovně hovoří v roce 1404, kdy je obléhán a dobyt Jindřichem z Rožmberka.
Původní hrad pánů z Dubé byl situován v jižní části dnešního komplexu. Na severní straně byl příkop s padacím mostem k vlastní bráně. Tato strana byla chráněna mohutnou hradní věží. Palác, ze kterého se chodilo do hradní věže, se rozkládal na jižní a západní straně a přiléhal k hradbám. Mezi bránu a palác byla přistavěna malá kaple.

Podoba hradu v 16. století (zdroj: http://pechacpetr.blog.cz/ )
 V letech 1420 - 1496 je hrad radikálně přestavěn. Stará ohradní zeď je nahrazena novou. Pozůstatky starého opevnění jsou doplněny o nové čtvercové bašty. V severovýchodní části původního předhradí je zbudována nová obytná budova. I vstup do hradu prodělal změnu - starší vstup je zazděn a nový je veden přes věžovou bránu. Z bašty u první brány vznikla hradní kuchyně.
Při prodeji v roce 1560 je hrad a poplužní dvůr pod hradem, uváděn již jako pustý. Je možné, že v té době podlehl nějaké nenadálé pohromě. Noví majitelé sídlo postupně obnovují.
Sídlo panství a samotné panstvo se postupně stěhuje na nedaleký zámek Herálec a Orlík postupně pustne. Během třicetileté války je pravděpodobně pobořen. V roce 1708 je hrad uváděn jako pustý, avšak s dobře zachovalými, ve kterých sídlí pouze myslivec.

Vstupní část hradu
Roku 1803 vzniká první zachovalé vyobrazení hradního komplexu před jeho devastací. 19. století je hrad katastrofa. V první polovině se zřítilo nároží hradní věže a později pod rukami dělníků mizí postupně hradní brány a hradby v okolí.
V roce 1911 hrozilo úplné zřícení věže, a tak na popud místních rodáků dochází k první konzervaci zdiva. Další zabezpečovací práce provádí Klub českých turistů v letech 1939 - 1941. Po roce 1945 se hrad stal centem mládežnických akcí a zábav. V sedmdesátých letech jsou však akce zakázány, z důvodu špatného stavu zdiva. O hrad se nikdo nestará a postupně pustne víc a víc. Mezi lety 1992 - 1996 probíhají nové stavební úpravy. Rok 1997 je pro hrad klíčový - je zpřístupněn veřejnosti. Během dalších let se podařilo dokončit opravy horního hradu a provést i zajištění většiny dolního hradu.
V roce 2014 hrad získal novou atrakci. Do hradní věže byla vsazena železná konstrukce a na hradě tak vznikla rozhledna.

Zbytky hradního paláce
A jak se sem dostaneme?
Možností je několik. Po modré turistické značce z Humpolce, nebo po žluté turistické značce z obce Rozkoš. A pokud se chcete i něco dozvědět, tak můžete využít Naučnou stezku Březina, vycházející z Humpolce.

Hradní věž, před úpravami na rozhlednu
Můj dodatek:
Hrad jsem navštívil v době, kdy z věže ještě nebyla rozhledna. Každopádně jsem od hradu moc neočekával. Avšak jsem byl mile překvapen. Hrad se dá doslova prolézt úplně celý. No, dokázal bych zde strávit hodně času. A je také krásně vidět z náměstí v Humpolci.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat