Mapa míst

neděle 14. února 2016

Klášter benediktinek sv. Gabriela s kostelem Zvěstování Panně Marii

"Jde o jeden z nejzvláštnějších církevních areálů v Praze"

Jak po historické stránce, tak po architektonické

Zakladatelkou a mecenáškou stavby kostela sv. Gabriela byla hraběnka Gabriela Sweerts - Šporková. Stavba měla být první sídlem benediktinek beuronské kongregace v Praze. Klášter byl zasvěcen archandělu Gabrielovi. Sama hraběnka, hlavní mecenáška, zemřela ještě před započetím vlastní stavby. Základní kámen byl položen v roce 1888. Stavbu i výzdobu provedli příslušníci řádu beuronských benediktinů.

Celkový pohled (zdroj: www.slavnestavby.cz )
 Klášter, který byl vystavěn v pseudorománském stylu, projektovali řeholníci z Belgie. Kostel má délku 26 metrů a šířku 13 metrů a je tvořen dvěma loděmi. Součástí kostela je mohutná, 43 metrů vysoká věž. V hlavním vchodu je krásně zdobený portál. Dojem starobylosti podtrhují vysoko položená okna. Stavba je vysvěcena v roce 1891 a v roce 1899 sem přicházejí první benediktinky. 
Architektonické pojetí, a hlavně umělecká výzdoba dělá z této stavby unikátní památku beuronského stylu. Tento styl byl zcela osobitý. Kostel i klášter je bohatě vyzdoben nástěnnými malbami. Na výzdobě se pracovalo až do roku 1917.

Kostel s mohutnou věží
Po rozpadu Rakouska - Uherska se u nás šířily protikatolické tendence. Zdejší benediktinky si našly nové sídlo v Rakousku a zdejší areál prodaly. Novým majitelem se stalo ministerstvo pošt a telekomunikací. Ovšem benediktinky daly podmínku, že kostel bude navždy užíván k bohoslužebným účelům. Česká pošta je i v dnešních dobách majitelem celého areálu. V současné době slouží v omezené míře církevní účelům jen kostel.

Budovy kláštera
A jak se sem dostaneme?
Areál najdeme v zadní části Kinského zahrady. Z náměstí Kinských se vydáme Holečkovou ulicí. Projdeme kolem letohrádku Kinských (budeme ho mít po pravé ruce) a přímo nad letohrádkem se areál nachází.

Můj dodatek:
K areálu jsem se dostal čistě náhodou, když jsem měl chvilku času. Velice mě překvapil svým vzhledem. Podobnou stavbu bych v Praze moc nečekal. Ještě bych se chtěl podívat do interiéru kostela, ale to si budu muset asi chvilku počkat. Je běžně nepřístupný a bývá přístupný jen při Dnech světového kulturního dědictví.

Odkaz na fotoalbum na rajčeti:

Žádné komentáře:

Okomentovat